Σύλλογος Αποφοίτων

Δημοσιεύτηκε στις 2 Αυγούστου, 2021

Ο Σύλλογος του Executive MBA…

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων για στελέχη, Executive MBA, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελεί ένα από τα κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα της Ελλάδας στη διοίκηση επιχειρήσεων. Κάθε χρόνο επιλέγονται για να φοιτήσουν περιορισμένος αριθμός στελεχών. Από το πρόγραμμα έχουν αποφοιτήσει και αναδειχθεί πολλά διακεκριμένα στελέχη του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα της χώρας.

Ο Σύλλογος των αποφοίτων του Executive MBA ιδρύθηκε το 2001 και σκοπό του έχει την επανένωση, την κοινωνική συνεύρεση, την επιστημονική ενημέρωση και την επαγγελματική στήριξη και αλληλοβοήθεια των μελών του.

Ο Σύλλογός μας προσπαθεί να ενώσει όλο τον κόσμο του Executive MBA, απόφοιτους, φοιτητές και καθηγητές, κάτω από ένα κοινό όραμα.