Όραμα

Δημοσιεύτηκε στις 5 Αυγούστου, 2021

Το όραμά μας είναι να κτίσουμε μία σταθερή σχέση ζωής, πνευματική και συναισθηματική, μεταξύ των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Executive MBA και να παρέχουμε στήριξη και ανάπτυξη στους Απόφοιτου, το Πρόγραμμα, το Πανεπιστήμιο και την Κοινωνία.