EXECUTIVE LEADERSHIP PROGRAMME

Δημοσιεύτηκε στις 2 Αυγούστου, 2021

EXECUTIVE LEADERSHIP PROGRAMME – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Executive LEADERSHIP PROGRAMME

Το Executive Leadership Programme, είναι ένα πρόγραμμα μετεκπαίδευσης ανωτάτων και ανωτέρων στελεχών (Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών, Μελλών Διοικητικών Συμβουλίων), αντίστοιχο αυτών που λειτουργούν στα φημισμένα Business Schools της Ευρώπης και της Αμερικής. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα «mini MΒΑ» το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ανωτάτων και ανωτέρων στελεχών, τόσο ώς πρός το περιεχόμενο όσο και ώς πρός τη διάρκεια και την οργάνωσή του. Ως σκοπό έχει την ανάπτυξη του γνωστικού υποβάθρου, των ηγετικών ικανοτήτων και των διοικητικών πρακτικών των στελεχών σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις, λογικές, προσεγγίσεις, μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία της επιστήμης της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και των πρωτοπόρων παγκοσμίως επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα Executive Leadership, ασφαλώς δεν είναι ένα μακροχρόνιο σεμινάριο, αλλά ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα το οποίο χαρακτηρίζεται απο υψηλό θεωρητικό υπόβαθρο και ταυτόχρονα απο την εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.

ΣΤΟΧΟΙ-ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι στο περιβάλλον που γίνεται όλο και περισσότερο παγκόσμιο, αβέβαιο, τεχνολογικά αναπτυγμένο και αντιφατικό, η επιτυχία των επιχειρήσεων δεν διαρκεί, εκτός και αν τα ηγετικά τους στελέχη έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται έγκαιρα τις αναδυόμενες αλλαγές και να οδηγούν τις εξελίξεις.

Βασικός σκοπός του Προγράμματος Executive Leadership, είναι η ανάπτυξη αυτής της ικανότητας των συμμετεχόντων. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του Προγράμματος είναι:

 Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες γιατί τα παραδοσιακά μοντέλα οργάνωσης και διοίκησης δεν είναι επαρκή για τον 21ο αιώνα και να αποκτήσουν μια πλήρη και σαφή εικόνα για το μοντέλο μάνατζμεντ που απαντά με αποτελεσματικότητα τις σύγχρονες και μελλοντικές προκλήσεις και εξασφαλίζει τη διαρκή επιτυχία
 Να κατανοήσουν τους νέους ηγετικούς ρόλους μέσω των οποίων οι επιτυχημένοι μάνατζερ οδηγώντας τις εξελίξεις, εξασφαλίζουν τη διαρκή ανταγωνιστικότητα, τη συνεχή πρωτοπορία και τη διαρκή επιτυχία των επιχειρησεών τους.
 Να αντιληφθούν όλες τις βασικές παραμέτρους που προσδιορίζουν την επιχειρηματική επιτυχία, (στρατηγική, δομές, διεργασίες, συστήματα, άνθρωποι, κουλτούρα) τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ αυτών και την αναγκαιότητα εναρμόνισής τους.
 Να αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο και τις ικανότητες για την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων προσεγγίσεων και μεθόδων για το χειρισμό κρίσιμων ζητημάτων στους κύριους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας όπως Στραρτηγική, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, e-Business, Διοίκηση Αλλαγών, Διοίκηση Εταιρικής Κουλτούρας και ανθρώπων.
 Να διαγνώσουν τις αδυναμίες και τις ευκαιρίες βελτίωσης στην επιχείρησή τους ή την οργανωτική τους μονάδα, και να σχεδιάσουν την αντιμετώπισή τους.
 Να διαγνώσουν περιοχές βελτίωσης στο τρόπο που οι ίδιοι ασκούν το μάνατζμεντ και την ηγεσία και να σχεδιάσουν την υλοποίησή τους.

ΟΡΟΙ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρώστε την αίτηση υποψηφιότητας και στείλτε τη με Fax:2108828474 ή με e-mail:ΜΒΑExecutive@aueb.gr στη Γραμματεία του Executive MBA έως και 30 Οκτωβρίου 2016. Το ποσό των διδάκτρων αντιστοιχεί στο ύψος των 2500 Euro/άτομο και ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής είναι 24 άτομα.
Τα δίδακτρα συμπεριλαμβάνουν το εκπαιδευτικό υλικό που θα διανεμηθεί.
Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2108203638 ή/και 2108828474.

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

11 Νοεμβρίου – 9:00-17:30 Μάνατζμεντ και Ηγεσία

12 Νοεμβρίου – 9:00-13:00 Χρηματοοικονομική Διοίκηση – 13:30-17:30 Διοίκηση Μάρκετινγκ

26 Νοεμβρίου – 9:00-13:00 Χρηματοοικονομική Διοίκηση – 13:30-17:30 Διοίκηση Μάρκετινγκ

3 Δεκεμβρίου – 9:00-13:00 Χρηματοοικονομική Διοίκηση – 14:00-18:00 Διοίκηση Μάρκετινγκ

17 Δεκεμβρίου – 9:00-13:00 Λήψη Αποφάσεων – 14:00-18:00 E-Business

14 Ιανουαρίου – 9:00-13:00 Λήψη Αποφάσεων – 14:00-18:00 E-Business

28 Ιανουαρίου – 9:00-17:30 Διοικητική Λογιστική

3 Φεβρουαρίου – 9:00- 17:30 Επιχειρησιακή Στρατηγική

4 Φεβρουαρίου – 9:00 -13:00 Ηγεσία Αλλαγών

18 Φεβρουαρίου – 9:00-19:00 Επιχειρησιακό Παίγνιο

4 Μαρτίου – 9:00-18:00 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείριση Εταιρικής κουλτούρας

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σκοπός του Προγράμματος Executive Leadership δεν είναι η απόκτηση γνώσης αλλά η μάθηση με την έννοια της αλλαγής του τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς. Για αυτό εκτός απο τις διαλέξεις θα χρησιμοποιηθούν κυρίως εργαστηριακοί μέθοδοι εκπαίδευσης όπως μελέτες περιπτώσεων, παίγνια, αυτο-διαγνωστικά εργαλεία, ταινίες, ομαδικές εργασίες, κ.λ.π. Εκτός όμως αυτών ιδιαίτερα αξίζει να αναφερθούν οι βασικοί μέθοδοι εκπαίδευσης.
Πρώτον, το επιχειρησιακό παίγνιο (Business Game) το οποίο θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν όλες τις αποκτηθείσες γνώσεις και να ασκηθούν μέσω της προσομοίωσης στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.
Δεύτερον, συστηματική διάγνωση με κατάλληλα εργαλεία πιθανών αδυναμιών και περιοχών βελτίωσης των ίδιων και των επιχειρήσεων ή οργανωτικών μονάδων που διοικούν σύμφωνα με τις υποδειγματικές πρακτικές που θα διδαχθούν. Με βάση αυτή τη διάγνωση, ο κάθε συμμετέχων θα διαμορφώσει ένα σχέδιο ενεργειών των οποίων η υλοποιήση στην πράξη θα οδηγήσει σε ουσιαστικές βελτιώσεις.
Τρίτον, ο κάθε συμμετέχων, θα μπορεί να επιλέξει έναν απο τους καθηγητές του προγράμματος για προσωπικές συμβουλές (coaching) σε θέματα που αφορούν τον ίδιο ώς μάνατζερ, την επιχείρηση ή την οργανωτική του μονάδα.

Ήντουνας Κωστής
Ο Κωστής Ήντουνας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε και το διδακτορικό του δίπλωμα (PhD). Τα διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τα επιστημονικά πεδία της τιμολόγησης, της διοίκησης μάρκετινγκ, του μάρκετινγκ υπηρεσιών, του τουριστικού μάρκετινγκ με έμφαση στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, του βιομηχανικού (Β2Β) μάρκετινγκ και μη κερδοσκoπικών οργανισμών και της ανάπτυξης νέων προϊόντων. Έχει δημοσιεύσει εκτενή αριθμό εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ παράλληλα έχει συμμετάσχει στη συγγραφή ξενόγλωσσων και ελληνικών βιβλίων. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς όπως το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το Υπουργείο Εργασίας και τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ). Παράλληλα, έχει διεξάγει σεμινάρια και έχει παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο γνωστικό αντικείμενο του μάρκετινγκ. Είναι μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ.

Κοέν Σάνδρα
H Σάνδρα Κοέν είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος διπλώματος ΜΒΑ και Διδακτορικού στη Λογιστική από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Η έρευνα εστιάζεται σε θέματα “Διοικητικής Λογιστικής”, “Λογιστικής Δημοσίου Τομέα” και “Νοητικού Κεφαλαίου”. Επιστημονικές εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε γνωστά επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις της έχουν παρουσιαστεί σε σημαντικό αριθμό διεθνών συνεδρίων με το σύστημα των κριτών. Επίσης, έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά επαγγελματικά περιοδικά. Είναι μέλος του Σώματος Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) της ΕΛΤΕ και Co-chair στο Permanent Study Group ΧΙΙ – Public Sector Financial Management του European Group for Public Administration. Έχει υπάρξει και είναι μέλος πολλών επιτροπών του Υπουργείου Οικονομικών για θέματα που άπτονται της Λογιστικής. Είναι συν-συγγραφέας σε τέσσερα βιβλία στους επιστημονικούς χώρους της Λογιστικής . Έχει υπάρξει βασική ερευνήτρια σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε όπως το e-FISCAL, το e-IRGSP-2 και το FASTER καθώς και σε μια σειρά από εθνικά έργα για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.

Γεώργιος Δουκίδης
Ο Γεώργιος Δουκίδης είναι Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων και Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ. Έχει διδακτορικό από το London School of Economics, όπου και δίδαξε για 7 χρόνια. Είναι Επισκέπτης Καθηγητής στο Brunel University και μέλος του Executive Board του GeM (Global eManagement MBA) 10 γνωστών Business Schools της Ευρώπης και Αμερικής. Ίδρυσε και διευθύνει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο ακαδημαϊκό κέντρο eBusiness (ELTRUN) στην Ευρώπη με 15 μεγάλα διεθνή projects και διεθνείς συνεργασίες με εταιρίες όπως: Nokia, Sema, Unisys, P&G, RAI, Swelcom, Syseca, Vodafone, Sonera, Ericsson, Intracom, Adel, Oracle κλπ. Στην Ελλάδα είναι σύμβουλος μεγάλων oργανισμών/εταιριών και Πρόεδρος του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας, και μέλος του Δ.Σ.. του ECR-Hellas. Σπύρου Σπυρίδων
Ο Σπύρος Σπύρου είναι Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής). Την περίοδο 2013-2016 διατέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος, μέλος της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, και μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ την περίοδο μεταξύ Δεκ. 2015 – Μαϊου 2016 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη. Είναι, επίσης, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής μεταπτυχιακών προγραμμάτων (MSc in Shipping, Finance, & Management, MBA International) και έχει στο παρελθόν διατελέσει μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του μεταπτυχιακού στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting & Finance). Κατά την περίοδο 1994-2001 εργάστηκε στα University of Durham (Department of Economics & Finance, 1999-2001), Middlesex University Business School (1997-1999), και Brunel University (Department of Economics & Finance 1994-1997). Σπούδασε Οικονομικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990), και έχει PhD στα Χρηματοοικονομικά (1997) και MSc στα Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων (1993) από το Brunel University. Έχει, επίσης, εργαστεί ως αναλυτής σε χρηματιστηριακή εταιρεία και σύμβουλος.

Δημήτρης Μπουραντάς
Ο Δημήτρης Μπουραντάς είναι καθηγητής Μάνατζμεντ και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς και Διευθυντής του Executive MBA στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει στην Ελλάδα αρκετά βιβλία και μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών του έχουν δημοσιευθεί στα πλέον έγκυρα διεθνή περιοδικά. Εχει εργασθεί ώς εκπαιδευτής και σύμβουλος για μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων οι Nestle, Coca-Cola, United Distillers Vit, Citibank, Pepsico, Panafon, Cosmote, Unilever, L’ Oreal, Eurobank, Alpha Bank, ETE, Carrefour, Schneider, Boehringer. Ο Δ. Μπουραντάς εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ηγετικών στελεχών, τη διοίκηση των αλλαγών, τις ομάδες ανώτατης διοίκησης, την ανάπτυξη του κλίματος και της κουλτούρας, τη στρατηγική ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων και τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων.

Ταραντίλης Χρήστος
Ο Χρήστος Ταραντίλης είναι Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Λήψης Αποφάσεων στο ΟΠΑ. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Διοκητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) και είναι, επίσης, διευθυντής του κέντρου “Επιχειρησιακής Έρευνας και Συστημάτων Αποφάσεων” του ΟΠΑ, έχοντας πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην πραγματοποίηση δεκάδων έργων μεγάλης κλίμακας, κυρίως στα αντικείμενα της εφοδιαστικής αλυσίδας, των logistics, της διοίκησης παραγωγής και υπηρεσιών και του στρατηγικού σχεδιασμού. Έχει συνολικά άνω των 150 επιστημονικών εργασιών σε κορυφαία διεθνή περιοδικά, βιβλία και διεθνή συνέδρια, ενώ στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έχει συνεργαστεί με πανεπιστήμια της Β. Αμερικής και της Μεγάλης Βρετανίας, όπως το Princeton University, το Carnegie Mellon University και το Imperial College London. Σε ότι αφορά στη διδακτική δραστηριότητά του, έχει λάβει πάνω από 25 πρωτιές σε αξιολόγηση διδασκαλίας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα).

Βασίλης Παπαδάκης
Ο Βασίλης Παπαδάκης, είναι Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με διδακτορικό δίπλωμα απο το London Business School. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της Επιχειρησιακής Στρατηγικής, της Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων και των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. Έχει εμπειρία ως σύμβουλος και εκπαιδευτής στελεχών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έχοντας συνεργαστεί με επιχειρήσεις όπως Vodafone, Alpha Bank, Abbott, Pharmacia and Upjohn, Rothmans, Group Schneider, UDV, Apivita, Piaggio, Asprofos, Citibank κ.α.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΝAΤΖΜΕΝΤ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ
Σκοπός του μαθήματος είναι η διεύρυνση των νοητικών μοντέλων (mindsets) των συμμετεχόντων ώς προς το Μάνατζμεντ και την Ηγεσία των Επιχειρήσεων που επιδιώκουν να οδηγούν τις εξελίξεις και να είναι διαρκώς επιτυχημένες. Επιδίωξη του μαθήματος δεν είναι η παροχή γνώσης αλλά η μάθηση με την έννοια της αλλαγής του τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων ώς προς το μάνατζμεντ και τους ηγετικούς ρόλους ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις.
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις και τις υποδειγματικές πρακτικές που εφαρμόζονται στις διαρκώς επιτυχημένες και πρωτοπόρες παγκοσμίως επιχειρήσεις όπως προκύπτουν μέσα απο τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές έρευνες και μελέτες. Κύριες ενότητες του μαθήματος είναι:Το νέο μοντέλο Μάνατζμεντ των διαρκώς επιτυχημένων επιχειρήσεων, ηγεσία-σύγχρονοι ηγετικοί ρόλοι, ενδυνάμωση εργαζομένων, ανάπτυξη ηγετικής ομάδας. Το περιεχόμενο του μαθήματος συνδέεται και συμπληρώνεται με αυτό των μαθημάτων «Ηγετικές Αλλαγές-Συνεχής Επιχειρηματική Ανανέωση» και «Επιχειρησιακή Στρατηγική». Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εργαστηριακοί, όπως μελέτες περιπτώσεων, ταινίες, ομαδικές συζητήσεις, διαγνωστικά εργαλεία, παίγνια. Η προετοιμασία των συμμετεχόντων πρίν το μάθημα περιλαμβάνει 360ο feedback και μελέτη σύντομων βιβλιογραφικών αναφορών.

ΗΓΕΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη του εννοιολογικού υπόβαθρου και η βελτίωση της ικανότητας των εκπαιδευομένων να σχεδιάζουν και να υλοποιούν με επιτυχία σημαντικές αλλαγές και να εξασφαλίζουν τη συνεχή και έγκαιρη προσαρμογή της επιχείρησης στις εξελίξεις του περιβάλοντος. Βασικά θέματα που θα αναπτυχθούν είναι οι έννοιες και οι μεθοδολογίες ηγεσίας και διοίκησης αλλαγών, οι ρόλοι των ηγετικών στελεχών στις αλλαγές, η ενεργή υποστήριξη των αλλαγών απο τους εργαζόμενους, η ανάπτυξη της ικανότητας συνέχους προσαρμογής και οργανωσιακής μάθησης της επιχείρησης.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
Το μάθημα, αναπτύσσει το εννοιολογικό πλαίσιο και τις κρίσιμες μεθόδους που χρειάζονται όλα τα στελέχη και την Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, βασικές ενότητες είναι: προσλήψεις, αξιολόγηση εργαζομένων- Διοίκηση Απόδοσης Αμοιβές και κίνητρα και ανάπτυξη εταιρικής κουλτούρας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το μάθημα της στρατηγικής αναφέρεται σε ερωτήματα που πρέπει να απασχολούν κάθε επιχείρηση και στέλεχος σήμερα:
 Πως θα κατανοήσουμε και θα ανταποκριθούμε στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή μας
 Πως θα δημιουργήσουμε και θα αξιοποιήσουμε θεμελιώδεις ικανότητες για να αναπτύξουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
 Πως θα κατευθύνουμε την επιχείρησή μας και τους ανθρώπους μας προς το μέλλον
 Ποιές ανάγκες ποιών πελατώνσε ποιές αγορές ή/και επιχειρηματικές δραστηριόητες θα επιλέξουμε να ικανοποιήσουμς και με ποιο τρόπο
 Πώς θα επιτύχουμε διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά μας
 Πως θα δημιουργήσουμε μια επιχείρηση ευέλικτη και ικανή να προσαρμόζεται στις αλλαγές
 Ποιές δομές, συστήματα, ικανόητες, στελεχιακό δυναμικό χρειάζεται να αναπτύξουμε για να υποστηρίξουμε αποτελεσματικά την υλοποίηση της στρατηγικής μας
Για να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά το μάθημα βασίζεται στην πιο σύγχρονη διεθνή θεωρία και πρακτική στο χώρο της Στρατηγικής. Παράλληλα χρησιμοποιεί μια πλειάδα μελετών περιπτώσεων ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΓΝΙΟ (Business Strategy Game)
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Executive Leadership χωρίζονται σε ομάδες κάθε μια από τις οποίες αναλαμβάνει τη διοίκηση μιας επιχείρησης. Οι ομάδες ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε ένα κοινό επιχειρηματικό περιβάλλον διοικώντας τις επιχειρήσεις για δέκα χρόνια. Λαμβάνονται αποφάσεις σε ετήσια βάση για μια πλειάδα μεταβλητών που σχετίζονται με κάθε λειτουργία της επιχείρησης (μάρκετινγκ, παραγωγή, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, χρηματοοικονομικά κλπ). Οι αποφάσεις των ομάδων αξιολογούνται συγκριτικά με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους και οι ομάδες κατατάσσονται από την πρώτη ως την τελευταία. Στο τέλος των δέκα ετών αναδεικνύονται οι νικητές και οι χαμένοι.Το Strategy Game αποτελεί για τους συμμετέχοντες μια μοναδική ευκαιρία να ενοποιήσουν μέσα από την πράξη και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σ’ όλα τα προηγούμενα μαθήματα. Παράλληλα θα τους καθοδηγήσει στο πως μπορούν να σκέπτονται στρατηγικά και να αντιμετωπίσουν και να επιλύουν σε ομάδες προβλήματα σχετιζόμενα την επιχείρηση συνολικά και τις επιμέρους λειτουργίες της και να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις. Επίσης στοχεύει στο να βοηθήσει τα στελέχη να κατανοήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στα πλαίσια μιας ομάδας.

Διοίκηση Μάρκετινγκ
Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια πολύ σημαντική λειτουργία της επιχείρησης καθώς, μέσω της συνεχούς επένδυσης στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, τη δημιουργία πιστών πελατών και την παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς, επιτυγχάνονται οι στόχοι της και εξασφαλίζεται η μακροχρόνια επιβίωσή της στην αγορά. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο του Μάρκετινγκ μέσω διαδραστικών συζητήσεων, μελετών περιπτώσεων (case studies) και διαγνωστικών εργαλείων. Τα αντικείμενα που θα εξεταστούν αφορούν στον στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ που οδηγεί στην εκπόνηση ενός σχεδίου Μάρκετινγκ (marketing plan), την οργάνωση και διοίκηση των πωλήσεων καθώς και τις ιδιαιτερότητες της λειτουργίας του μάρκετινγκ σε διαφορετικά περιβάλλοντα και αγορές (καταναλωτικές, βιομηχανικές-Β2Β, υπηρεσίες).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (E-Business)
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας της πληροφορικής στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, έτσι ώστε το μάνατζμεντ της επιχείρησης να παίρνει τις σωστές αποφάσεις για την αξιοποίηση των πληροφοριακών πόρων στην επίτευξη στρατηγικών στόχων. Πιο συγκεκριμένα, η έμφαση θα είναι στην δημιουργία υποδομής για το eBusiness μέσω της αυτοματοποίησης των διεπιχειρησιακών συναλλαγών της επιχείρησης με τους επιχειρηματικούς της εταίρους με σκοπό την δημιουργία ενός νέου και συμπληρωμένου ηλεκτρονικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν: electronic markets, Internet, eCommerce, ERP systems, electronic procurement, CRM systems, mobile business κλπ. Η ανάλυση θα γίνει μέσα από επιτυχημένα eBusiness cases Ελληνικών επιχειρήσεων/οργανισμών.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση και ανάλυση της μεθοδολογίας που χρησιμοποιειται για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων, που αφορούν επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία και τρόπους χρηματοδότησης των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων. Ο αντικειμενικός σκοπός της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης είναι η μεγιστοποίηση της τιμής ή της αξίας της εταιρείας. Ο σκοπός αυτός, επιτυγχάνεται όταν η Διοίκηση της εταιρείας αποδέχεται επενδύσεις, που αξίζουν περισσότερο απ’ όσο κοστίζουν. Στο πρόγραμμα, θα εξετασθούν και θα αναλυθούν οι μεθοδολογίες για τη λήψη χρηαματοοικονομικών αποφάσεων. Θα δοθεί έμφαση στην καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα, των μεθόδων και τεχνικών αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμμάτων. Στο πρόγραμμα θα εξετασθούν οι μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ανάλυση των καθαρών ταμειακών ροών, των επενδύσεων και των μεθόδων αξιολόγησης. Επιπρόσθετα εξετάζοντια εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και τρόπου μέτρησης του κόστους κεφαλαίου των ενελλακτικών μορφών χρηματοδότησης. Στα πλαίσια της διαδικασίας μέτρησης του κόστους κεφαλαίου, θα εξετασθούν διάφορα υποδείγματα αποτίμησης ομολογιών και μετοχών. Το πρόβλημα της επιλογής της πλέον αποτελεσματικής κεφαλαιακής διάρθρωσης της επιχείρησης θα εξετασθεί αναλυτικά επικεντρώνοντας την προσοχή μας στις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις επίλυσης της μερισματικής πολιτικής της επιχείρησης. Ο κίνδυνος των επενδύσεων θα εξετασθεί στα πλαίσια των αρχών του χαρτοφυλακίου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Σκοπός του προγράμματος είναι η θεωρητική και εφαρμοσμένη προσέγγιση θεμάτων που αφορούν τη χρήση λογιστικών πληροφοριών για την κοστολόγηση, τον προγραμματισμό, τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο. Ειδικότερα στο πρόγραμμα αναλύονται οι βασικές έννοιες του κόστους, της δομής των κοστολογικών συστημάτων και της κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (Activity Based Costing), τα θέματα της κατάρτισης, παρακολούθησης και ελέγχου των λειτουργικών προϋπολογισμών και η σύνδεσή τους με τους μακροχρόνιους προϋπολογισμούς, η ανάλυση σημείου εξίσωσης συνολικών εσόδων και εξόδων, η μεθοδολογία λήψης αποφάσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα υπό περιορισμούς, και τέλος οι τεχνικές αξιολόγησης των διοικητικών υποδιαιρέσεων μιας επιχείρησης μέσω τιμών μεταφοράς και δεικτών απόδοσης.

<<Tο EXECUTIVE LEADERSHIP PROGRAMME mini mba χρηματοδοτείται και μέσω ΛΑΕΚ>>